Какво е D i O S?


D i О S е базирана на СВАРГА, която се явява базата от принципи, от които съм се ръководил при нейното създаване. D i О S е комбинация между ДАО Йога и Ци Гун, Тантра масаж, Дзогчен Тригчо, Метод Уим Хоф, Метод Олга Подоровская, тонизиращ спорт и някой други практики.

Какво е D i O S?
КАКВО Е СВАРГА?
Дмитрий Лапшинов
Търсете не корените на предците, а това, което са търсели Предците! И всичко това е във вас!

„Сварга“ е отвъд традициите и религиите, не е ограничена от рамките им, като в същото време уважава и почита всяка от тях. Системата стои над световъзприемането на традициите и има единно „поле на осъзнаване”. Да се занимава със системата и да достига съвършенство в нея може всеки желаещ от всяка традиция и вероизповедание, съхранявайки при необходимост своя светоглед.

На ниво „Дух” всички сме едно цяло. Както са твърдели нашите предци: „Търси не началата на предците, а това, което са търсели те, а всичко тое вътре в теб – единната природа на трансцедентната действителност”. 

В дуалната реалност се изразява висшето свойство на вселената: 
ЦЯЛОСТНОСТ, ХАРМОНИЯ, АВТОНОМНОСТ.

Проявилият в себе си трите свойства на Вселената познава:
Действителността – като източник на всичко отвъд времето и пространството. Вярата не се ограничава от религиите и традициите! Погледнете на света цялостно, а не през ограничения трафарет на една традиция или религия.

Всичко това е във вас!
ПОВЕЧЕ ЗА СВАРГА
__________________________________________

КАКВО Е D i O S - СВАРГА?
D i O S – Бог
СВАРГА – съвършен
D i O S – СВАРГА = Бог е съвършен!


СВАРГА на Дмитрий Лапшинов е прекрасна практика, но тя е направена за северните ширини, където живее майсторът в Санкт Петербург. Там климатът е друг и полето е друго. България е уникално място и силен духовен център, подобен на Тибет. Тук СВАРГА има нужда от някой добавки, за да е съвършена.

С тези добавки D i O S - СВАРГА става по-мека, по-безопасеа с по-леки чистки и също толкова ефикасена колкото и СВАРГА. В действителност това е СВАРГА на Ник Сега одобрена версия от Дмитрий Лапшинов.