ЗАЩО Е НУЖЕН D i O S?


ЗАЩО СЛЕД КАТО СВАРГА = „СЪВЪРШЕН” 
Е НУЖНА ПРАКТИКА D i O S?

СВАРГА на Дмитрий Лапшинов е прекрасна практика, но тя е направена за северните ширини, където живее майсторът в Санкт Петербург. Там климатът е друг и полето е друго. България е уникално място и силен духовен център, подобен на Тибет. Тук СВАРГА има нужда от някой добавки, за да е съвършена.

  1. Тактилен контакт (Свободна практика) - усещането на физическото тяло води до заземяване и дава база за медитация. Затова в D i O S има повече упражнения с физически допир до тялото.
  2. Тантра масаж (Учи се с майстор) за премахване на спазмите в корема защото те са основна причина за спиране на енергийния поток заедно със замърсеното тяло и небалансираните полукълба на мозъка. Практиката в СВАРГА за тази цел има само профилактичен ефект и не може да се справи със старите и дълбоките спазми.
  3. Отваряне на енергийните меридиани (Учи се с майстор) с физически упражнения от йога и Ци Гун, защото отварянето на меридианите с енергийна практика отнема 3 пъти повече време. А предложените в СВАРГА са подобни.
  4. Разпределяне на енергията (Свободна практика) дихателна Дао практика, понеже тя е по-лесна, безопасна и ефективна от практиките, използвани в оригиналната СВАРГА.
  5. Заземяване (Свободна практика) с поредица от практики по време на целия път към духа, защото липсата на заземяване е най-големият проблем за хората, които живеят на юг от Санкт Петербург.

ДОБАВЕНИ ПРАКТИКИ В D i O S

1. Тактилен контакт
2. Тантра масаж
3. Праническо дишане
4. Метод „Уим Хов”
5. Отваряне на меридианите
6.. Дао дишане

С тези практики D i O S става по-мек, по-безопасен с по-леки чистки и също толкова ефикасен колкото и СВАРГА. В действителност това е СВАРГА на Ник Сега одобрена версия от Дмитрий Лапшинов.

КРОС ТРЕЙНИГ ПРАКТИКИ

1. Плуване под вода
2. Планинско бягане
3. Гравитационен фитнес

С тези практики D i O S става по-мек, по-безопасен с по-леки чистки и също толкова ефикасен колкото и СВАРГА. В действителност това е СВАРГА на Ник Сега одобрена версия от Дмитрий Лапшинов.