ЗВУКЪТ НА БЕЗМЪЛВИЕТО


01. "ЗВУКЪТ НА БЕЗМЪЛВИЕТО"

01. "ЗВУКЪТ НА БЕЗМЪЛВИЕТО"

Всички знания са вътре в нас, но много от нас са загубили пътя към дълбокото подсъзнателно знание - Вселенски разум– нашето висше АЗ.

Прочети повече
02. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

02. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

Така и човек се явява проводник на жизнената енергия. И при преминаване на тези енергии около него се образува електромагнитно поле.

Прочети повече
03. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

03. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

Първите два потока (низходящ и възходящ)– това е, един вид, двустранната връзка в природата, в космоса, в мирозданието.

Прочети повече
04. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

04. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

Осланяйки се върху тези три пътя, покоряването на еволюционните върхове става по следния принцип. За начало ще разложим всички тела и съзнанието в двуизмерна плоскост.

Прочети повече
05. ЕВОЛЮЦИЯ НА ВИСШАТА СТЕПЕН

05. ЕВОЛЮЦИЯ НА ВИСШАТА СТЕПЕН

Душата е съвкупност от тела, изработени от Духа в процеса на приспособление към средата. Колкото по-духовно и нравствено е развит човек, толкова повече тела образуват неговата същност.

Прочети повече
06. VIII. ИЗМЕНЕНИЯ ИЗВЪРШВАЩИ СЕ В ТЕЛАТА НИ ПРИ НЕ ЯДЕНЕ

06. VIII. ИЗМЕНЕНИЯ ИЗВЪРШВАЩИ СЕ В ТЕЛАТА НИ ПРИ НЕ ЯДЕНЕ

След почистване на шлаката състоянието на здравето рязко се подобрява. Първата трансформация е, когато организъм се преустройва на друг начин на хранене.

Прочети повече
07. ИЗМЕНЕНИЯ - ЕФИРНОТО ТЯЛО

07. ИЗМЕНЕНИЯ - ЕФИРНОТО ТЯЛО

По време на гладуването ефирното тяло изпълнява ключова роля в почистване на физическия организъм, в освобождаването му от шлаки, токсини, всичко чуждо;

Прочети повече
08. ИЗМЕНЕНИЯ - ЕМОЦИОНАЛНО-АСТРАЛНОТО ТЯЛО

08. ИЗМЕНЕНИЯ - ЕМОЦИОНАЛНО-АСТРАЛНОТО ТЯЛО

Основните шлаки и замърсявания, се натрупват в емоционалното и менталното. Именно те се «отлепват» трудно и болезнено...

Прочети повече
09. ПРОЦЕСИ - МЕНТАЛНОТО ТЯЛО

09. ПРОЦЕСИ - МЕНТАЛНОТО ТЯЛО

Много големи и сериозни изменения по време на гладуването претърпява така наречено ментално тяло, или сфера на нисшия ментал, - това, което ние опростено наричаме «ум».

Прочети повече
10. ИЗМЕНЕНИЯ - ВТОРОТО МЕНТАЛНО ТЯЛО

10. ИЗМЕНЕНИЯ - ВТОРОТО МЕНТАЛНО ТЯЛО

Докато по време на гладуването не са оправени и не са пречистени физическото и емоционално-менталните тела, духовното преобразуване няма да се извърши.

Прочети повече
11. ИЗМЕНЕНИЯ - ТРЕТОТО МЕНТАЛНО ТЯЛО

11. ИЗМЕНЕНИЯ - ТРЕТОТО МЕНТАЛНО ТЯЛО

Най-напред се извършва подновяването на ефирните енергетични шаблони ДНК и РНК, според коти след това се извършва изравняването на клетките на всички физически органи.

Прочети повече