ЗВУКЪТ НА БЕЗМЪЛВИЕТО


01. "ЗВУКЪТ НА БЕЗМЪЛВИЕТО"

01. "ЗВУКЪТ НА БЕЗМЪЛВИЕТО"

Всички знания са вътре в нас, но много от нас са загубили пътя към дълбокото подсъзнателно знание - Вселенски разум– нашето висше АЗ.

Прочетете още  
02. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

02. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

Така и човек се явява проводник на жизнената енергия. И при преминаване на тези енергии около него се образува електромагнитно поле.

Прочетете още  
03. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

03. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

Първите два потока (низходящ и възходящ)– това е, един вид, двустранната връзка в природата, в космоса, в мирозданието.

Прочетете още  
04. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

04. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

Осланяйки се върху тези три пътя, покоряването на еволюционните върхове става по следния принцип. За начало ще разложим всички тела и съзнанието в двуизмерна плоскост.

Прочетете още  
05. ЕВОЛЮЦИЯ НА ВИСШАТА СТЕПЕН

05. ЕВОЛЮЦИЯ НА ВИСШАТА СТЕПЕН

Душата е съвкупност от тела, изработени от Духа в процеса на приспособление към средата. Колкото по-духовно и нравствено е развит човек, толкова повече тела образуват неговата същност.

Прочетете още  
06. VIII. ИЗМЕНЕНИЯ ИЗВЪРШВАЩИ СЕ В ТЕЛАТА НИ ПРИ НЕ ЯДЕНЕ

06. VIII. ИЗМЕНЕНИЯ ИЗВЪРШВАЩИ СЕ В ТЕЛАТА НИ ПРИ НЕ ЯДЕНЕ

След почистване на шлаката състоянието на здравето рязко се подобрява. Първата трансформация е, когато организъм се преустройва на друг начин на хранене.

Прочетете още  
07. ИЗМЕНЕНИЯ - ЕФИРНОТО ТЯЛО

07. ИЗМЕНЕНИЯ - ЕФИРНОТО ТЯЛО

По време на гладуването ефирното тяло изпълнява ключова роля в почистване на физическия организъм, в освобождаването му от шлаки, токсини, всичко чуждо;

Прочетете още  
08. ИЗМЕНЕНИЯ - ЕМОЦИОНАЛНО-АСТРАЛНОТО ТЯЛО

08. ИЗМЕНЕНИЯ - ЕМОЦИОНАЛНО-АСТРАЛНОТО ТЯЛО

Основните шлаки и замърсявания, се натрупват в емоционалното и менталното. Именно те се «отлепват» трудно и болезнено...

Прочетете още  
09. ПРОЦЕСИ - МЕНТАЛНОТО ТЯЛО

09. ПРОЦЕСИ - МЕНТАЛНОТО ТЯЛО

Много големи и сериозни изменения по време на гладуването претърпява така наречено ментално тяло, или сфера на нисшия ментал, - това, което ние опростено наричаме «ум».

Прочетете още  
10. ИЗМЕНЕНИЯ - ВТОРОТО МЕНТАЛНО ТЯЛО

10. ИЗМЕНЕНИЯ - ВТОРОТО МЕНТАЛНО ТЯЛО

Докато по време на гладуването не са оправени и не са пречистени физическото и емоционално-менталните тела, духовното преобразуване няма да се извърши.

Прочетете още  
11. ИЗМЕНЕНИЯ - ТРЕТОТО МЕНТАЛНО ТЯЛО

11. ИЗМЕНЕНИЯ - ТРЕТОТО МЕНТАЛНО ТЯЛО

Най-напред се извършва подновяването на ефирните енергетични шаблони ДНК и РНК, според коти след това се извършва изравняването на клетките на всички физически органи.

Прочетете още