8 СТЪПКИ ДО ЦЕЛТА


8 СТЪПКИ ДО ЦЕЛТА
От къде да започнем практиката?

8-морния ПЪТ НА ЙОГА
1. Яма – морални принципи – спазването им е следствие на правилното хранене и изчистването на тялото и ума, които са базата на СВАРГА.
2. Нияма – дисциплина – тя е следствие на Яма и баланса на полукълбата на мозъка, който се постига с практиката „Сензитивен тренинг” в СВАРГА.
3. Асана – телесна поза  - в D i O S – СВАРГА се практикуват златните асани на йога.
4. Пранаяма – контрол над дишането – практиката в СВАРГА „Лад живота” (СО2 завишаване) е в основата на пранаяма. Тя изчиства тялото отвътре.
5. Пратяхара – контрол над сетивата – е следствие на изчистването, баланса и зареждането с жизнена енергия. Тогава контролът е лесен.
6. Дхарана – концентрация – практиката „Концентрация Спектре” в СВАРГА е подобна на „Тратака” (гледане на свещ) в йога но по-лесна и ефикасна, и е заимствана от Дзогчен.
7. Дхияна – медитация – в СВАРГА се изучава правилната медитация.
8. Самадхи – свръхсъзнание – то е следствие на предните 7 принципа на Йога.

8 СТЪПКИ ДО ЦЕЛТА С D i O S - СВАРГА
Има два вида практики. Едните, които можем да изучим и практикуваме сами, са хранене, дишане и сензитивен тренинг, а другите, които трябва да изучим с майстор, са енергични и медитация.

Свободна практика
1. ПРАВИЛНО ХРАНЕНЕ
Научаваме се да се храним правилно. Усвояваме правилата на разделното и алкално хранене. Започваме преход от всеядене към веганство и суровоядство.
Свободна практика
2. ИЗЧИСТВАНЕ НА ТЯЛОТО
Изчистваме тялото от паразити с билки. Защото има и алкални паразити, които не умират от алкално хранене, високо СО2 или енергийна практика, понеже те самите са на високо енергийно (духовно) ниво и са свързани в своята си интернет мрежа. Те се убиват с антипаразитни билки и се изхвърлят от организма с много вода и раздвижване на лимфната система.
Свободна практика
3. ДОБАВЯНЕ НА 90-СЕТЕ ЖИЗНЕНО ВАЖНИ ЕЛЕМЕТА
Добавяме всички 90 вещества, нужни за здравето и дълголетието на организма, с биологично активни хранителни добавки. (Не химически, защото в тях молекулата не е цяла). Липсата на тези вещества е причина за стареенето, болестите и ранната смърт преди 140 години.
Свободна практика на първо ниво
4. ПРАВИЛНО ДИШАНЕ
Вдигаме нивото на СО2 над 90 сек. Това дава минимум 6,5% СО2 в кръвта и изчиства от киселини паразити и спира делението на алкалните паразити. Това е основата на здравето, но не е достатъчно за пълно здраве. За пълно здраве е нужен комплексен подход и трябва да добавим практики като Туму и Дървото на живота.
Свободна практика на първо ниво
5. БАЛАНС НА ПОЛУКАЛБАТА НА МОЗЪКА
Балансираме полукълбата на мозъка, което ще доведе до общо успокояване, баланс между чувства и мисли и намаляване на вътрешния диалог – влизане в зоната на покоя. Защото без покой никоя практика не е ефективна. Покоят е състояние, в което вътрешният диалог е намалял и ние можем да наблюдаваме диалога без да се прилепваме към мислите и чувствата си.

Свободна практика на първо ниво. След това изучава се с Майстор! 
6. ЗАРЕЖДАНЕ С ЖИЗНЕНА ЕНЕРГИЯ
Зареждаме с жизнена енергия с Ци Гун. Тези практики се изучават с майстор. От обема на енергията зависи нашето развитие и духовно ниво. Няма любов без енергия и няма енергия без любов. Процесът е взаимен и никоя от страните не е по-важна от другата. Това е цялостният подход.
Изучава се с Майстор! 
7. ИЗЧИСТВАНЕ НА УМА
Концентрация на вниманието в една точка като база на медитацията за пречистване на ума от вътрешния диалог. Следва съзерцание, а обединяването на двата процеса води до медитация.
Изучава се с Майстор! 
8. ПРАВИЛНА МЕДИТАЦИЯ
Медитацията е практика, която е целта на всяка духовна система, и само тя дава истински напредък в духа. Но тя е възможна само ако човекът има здрава основа в 7-те практики по-горе. Накратко:

  1. Чисто тяло и ум
  2. Високо ниво на СО2
  3. Високо ниво на жизнена енергия