МЕДИТАЦИЯ С ДМИТРИЙ ЛАПШИНОВ


Трансцендентална Медитация с Дмитрий Лапшинов


  • Дата: 2020-9-21 21:42 - 2020-9-27 21:44
  • местоположение: България (карта)

Цена: лв1250

описание

МЕДИТАЦИЯ СВАРГА С ДМИТРИЙ ЛАПШИНОВ 

МахаСамадхи Трансцендентален ритрийт 

Ритрийта е насочен към медитацията и подготовката за нея. Ще правим тези практики от D i O S - СВАРГА който пряко помагат за МЕДИТАЦИЯТА.

Ритрийта е базиран на трансценденталните ритрийти на Дмитрий Лапшинов.

Водещ: Дмитрий Лапшинов 

🌀 РИТРИЙТ ОСВОБОЖДАВАЩ СТРАДАНИЕТО! 

🌀 РИТРИЙТ ОСВОБОЖДАВАЩ ОТ ПРЕРАЖДАНЕТО! 

👉 КАКВО ЩЕ НАУЧИМ?

1. Ще научим най-важното нещо в живота - как да влизаме в покоя и така да дадем възможност на Сръх Аза - Бога в нас да работи и да реши всички наши проблеми.

2. Ще научим техники за бърза и дълбока релаксация приложими в нашето ежадневие.

3. Ще се научим как да се успокояване в градска и работна среда независимо от околните дразнители.

4. Ще се научим да преодоляваме двете основни причини за проблеми с медитацията - хаотичния вътрешен диалог и липсата на енергия. 

5. И най-важното - ще се научим да медитираме правилно!

А който усвой медитацията усвоява съзнателното сънуване, а който усвой съзнателното сънуване усвоява съзнателното умиране и така се освобождава от колелото на преражданията и страданията. 

👉 ПРАВИЛНАТА МЕДИТАЦИЯ

Сега е модерно да се медитира. Но малцина знаят как. 

Целта на всяка практика е НЕ практиката Медитация. Но за да може човек да медитира наистина а не само да си въобразяват че медетира е нужно да се подготви.

СВАРГА дава най-добрата и професионална подготовка, ясна, точна и лесна с обективни критерий на развитието.

1. Баланс на полукалбата на мозъка - спира вътрешния диалог и дава възможност на ума да се концентрира добре. 

2. Добра концентрация - тя е базата на медитацията. След това ума се учи да съзерцава а овладяването на двата процеса едновременно - концентрация и съзерцание води до практиката НЕ Медитация. 

3. Зареждане със жизнена енергия - без енергия всяка медитация е заспиване. 

На ритрийта да Троянския Манастир ще изучим тези стъпки и ще медитираме много, много, много часове като професионалните монаси - най-добрите медиатори в света.

Ще споделя моя личен опит и ще работим заедно!

👉 ПРОГРАМА

8 часа практика

8 часа съзнателен сън

8 часа свободно време

10.00 - 11.00 ч. - Сутришна беседа за живота и смърта

11.00 - 13.00 ч. Дао Ци Движение и дишане

13.00 - 14.00 ч. - Обяд

14.00 - 16.00 ч. - Почивка

16.00 - 18.00 ч. - Малко повечерие с Дао Ци и Дев Мурти 

18.00 - 19.00 ч. - Вечеря

21.00 - 23.00 ч. - Дао Дишане и Медитация Съзнателно Сънуване [Умиране]

23.00 - 24.00 ч. МахаСамадхи

📌 ЗА КОГО Е ПРАКТИКАТА?

D i O S - СВАРГА е за всички който искат да постигнат ЗДРАВЕ И ДУХОВНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ ТУК И СЕГА.

D i O S вдига вибрацията по безопасен начин и води до:

- Изцеление

- Здраве

- Успех в живота във всички аспекти - семейство, работа изява на личността

- Среща с духа вътре в нас - истонският ни духовен учител

- Независимост от външния свят

- Духовно просветление

- Съзнателно сънуване

- Съзнателно умиране 

- Праноедство

- Самадхи

👉 8 СТЪПКИ ДО ЦЕЛТА

В съвременния свят на информация е трудно човек да се ориентира какво да направи, за да се развива духовно. Практиката D i O S – СВАРГА дава яснота по въпроса в 8 прости стъпки, подобно на 8-морния път при йога. Но за разлика от йога, която е трудно приложима в съвременния свят, практиката D i O S – СВАРГА е адаптирана специално за него.

8 СТЪПКИ ДО ЦЕЛТА

От къде да започнем практиката?

1. Целта е да се повиши качеството на преживяването и да се достигне до естественото състояние на Живота - практика без практика -  НЕ практика, НЕ дияние -  живот тук и сега! 

2. Практиката не се практикува цял живот. Тя се практикува до достигане на целта. 

"Няма сила която да ви спре по пътя освен вие самите."

Дмитрий Лапшинов

👉 8-МОРНИЯ ПЪТ НА ЙОГА

1. Яма – морални принципи – спазването им е следствие на правилното хранене и изчистването на тялото и ума, които са базата на СВАРГА.

2. Нияма – дисциплина – тя е следствие на Яма и баланса на полукълбата на мозъка, който се постига с практиката „Сензитивен тренинг” в СВАРГА.

3. Асана – телесна поза  - в D i O S – СВАРГА се практикуват златните асани на йога.

4. Пранаяма – контрол над дишането – практиката в СВАРГА „Лад живота” (СО2 завишаване) е в основата на пранаяма. Тя изчиства тялото отвътре.

5. Пратяхара – контрол над сетивата – е следствие на изчистването, баланса и зареждането с жизнена енергия. Тогава контролът е лесен.

6. Дхарана – концентрация – практиката „Концентрация спектре” в СВАРГА е подобна на „Тратака” (гледане на свещ) в йога но по-лесна и ефикасна, и е заимствана от Дзогчен.

7. Дхияна – медитация – в СВАРГА се изучава правилната медитация.

8. Самадхи – свръхсъзнание – то е следствие на предните 7 принципа на Йога.

👉 8 СТЪПКИ ДО ЦЕЛТА В D i O S - СВАРГА 

КАКВА Е ЦЕЛТА?

Осмисляне на Земния Живот, Просветление, Разширяване на Съзнанието. Духовна реализация, Нирвана, Капла Самадхи, Обединяване с Бог, Богоподобие на Човека, Светлинно тяло, Тотална Свобода, Тук и Сега! Когато двете цели се постигнат едновременно, се постига върховната цел на живота - цялостно развитие, сливане с Бог. 

👉 ИМА 2 ЦЕЛИ

1. СЛИВАНЕ С БОГ

Излизане от матрицата и връщане в естествената ни природа на божествено съзнание - светлина и любов. Това е самадхи в йога – разпадане до пиксели навсякъде и във всички измерения.

2. ПО-КАЧЕСТВЕНА ИГРА В МАТРИЦАТА

Разширяване на съзнанието и осъзнаване на други реалности и измерения. Игра – забавления в творението

Когато двете цели се постигнат едновременно се постига върховната цел на Живота.

👉 ЗАЩО Е НУЖНА ПРАКТИКА? 

Целта на практиката е да изчисти физическото тяло от паразити, шлаки, токсини и спазми, а също така и фините тела на човека, мислите и всички видове усещания, да се върнат в естествената природа на ума - наблюдение без реакция, от което състояние е възможно всякакво ново творчество.

👉 КОЛКО ВИДА ПРАКТИКИ ИМА? 

Има два вида. Едните, които можем да изучим и практикуваме сами, са хранене, дишане и сензитивен тренинг, а другите, които трябва да изучим с майстор, са енергийни и медитация.

👉 1. ПРАВИЛНО ХРАНЕНЕ

Научаваме се да се храним правилно. Усвояваме правилата на разделното и алкално хранене. Започваме преход от всеядене към веганство и суровоядство.

👉 2. ИЗЧИСТВАНЕ

Изчистваме тялото от паразити с билки. Защото има и алкални паразити, които не умират от алкално хранене, високо СО2 или енергийна практика, понеже те самите са на високо енергийно (духовно) ниво и са свързани в своята си интернет мрежа. Те се убиват с антипаразитни билки и се изхвърлят от организма с много вода и раздвижване на лимфната система.

👉 3. ДОБАВЯМЕ ВСИЧКИ 90 ВЕЩЕСТВА, нужни за здравето и дълголетието на организма, с биологично активни хранителни добавки. (Не химически, защото в тях молекулата не е цяла). Липсата на тези вещества е причина за стареенето, болестите и ранната смърт преди 140 години.

👉 4. ПРАВИЛНО ДИШАНЕ

Вдигаме нивото на СО2 над 90 сек. Това дава минимум 6,5% СО2 в кръвта и изчиства от киселини паразити и спира делението на алкалните паразити. Това е основата на здравето, но не е достатъчно за пълно здраве. За пълно здраве е нужен комплексен подход и трябва да добавим практики като Туму и Дървото на живота.

👉 5. БАЛАНС НА ПОЛУКАЛБАТА НА МОЗЪКА

Балансираме полукълбата на мозъка, което ще доведе до общо успокояване, баланс между чувства и мисли и намаляване на вътрешния диалог – влизане в зоната на покоя. Защото без покой никоя практика не е ефективна. Покоят е състояние, в което вътрешният диалог е намалял и ние можем да наблюдаваме диалога без да се прилепваме към мислите и чувствата си.

👉 6. ЗАРЕЖДАНЕ С ЖИЗНЕНА ЕНЕРГИЯ

Зареждаме с жизнена енергия с Ци Гун. Тези практики се изучават с майстор. От обема на енергията зависи нашето развитие и духовно ниво. Няма любов без енергия и няма енергия без любов. Процесът е взаимен и никоя от страните не е по-важна от другата. Това е цялостният подход.

👉 7. ИЗЧИСТВАНЕ НА УМА

Концентрация на вниманието в една точка като база на медитацията за пречистване на ума от вътрешния диалог. Следва съзерцание, а обединяването на двата процеса води до медитация.

👉 8. ПРАВИЛНА МЕДИТАЦИЯ

Медитацията е практика, която е целта на всяка духовна система, и само тя дава истински напредък в духа. Но тя е възможна само ако човекът има здрава основа в 7-те практики по-горе.

Накратко: 1. Чисто тяло и ум 2. Високо ниво на СО2 3. Високо ниво на жизнена енергия

📌 ТЕМИ НА РИТРИЙТА D i O S 

Основана тема е МЕДИТАЦИЯТА

Но за да бъде разбрана правилно е нужно да се запознаем и с темите:

1. Кой съм Аз? И смисълът на Живота. Мотивация, разбиране и намерение. Съществува ли наблюдателя или той е виртуална фикция на Его съзнанието?

2. Духовно просветление. Пространството на вариянтите на Вадим Зеланд, книгата "Аз Съм Това" на Нисаргадата Махариш и книгата на Ник Сега "Аз Съм Сега" - аналогия в преживяването. 

3. Фундамента на практиката D i O S - СВАРГА - Баланс, СО2 и Естеттвеното състояние на ума.

4. Дишането което ни убива всеки миг и как да се научим да даишаме правилно - Бутейко, Йога и Олга ПОДОРОВСКАЯ. 

5. Нива на хранене и правила на хранене (СВАРГА). Как да станем ВЕГАНИ без да умрем...!?

6. Стъпаловиднито развитие - чистка, спад, подем. Квантов скок и Матрицата. Кой практики кога да правим за бързо и безопасно развитие? 

7. Физическо натаворване и здраве. Гравитационна гимнастика, стоене на пирони, спорт и закаляване. 

8. Методите на Спец частите за развитие. Шао Лин и свръх естествени способности и реализацията им.

9. Какво да правим след ритрийта и как да практикувам сами за да се развиваме безопасно?

10. Как да изчистим двете най-замърсени места в човека - корема и синусите, от което зависи здравето и енергийното захранване с прана?

11. Въпроси и отговори с майстора на D i O S Ник Сега - официален институтор по СВАРГА, основател на D i O S - базирана от опита му в 30 практики за последните 30 години. Автор на книгата "Аз Съм Сега" след просветление 2008 г.

🌀 КАКВО Е СВАРГА? 

Дмитрий Лапшинов 

Основната задача в живота на  човека — това е повишение нивото на съзнание и еволюция. Медитацията се явява като метод, а прострацията  и/или възбуждението се  явяват препятствия по този път. Те се появяват от недостатък на  жизнена енергия и небалансирана работа на мозъка.

Наличието на енергия и пълноценно функциониране на мозъка от своя страна зависят от състоянията на тялото. Базовите параметри на тялото са:

1. Нивото на pH на вътрешната среда. (СО2 в кръвта) 

2. Гъвкавост и сила.

Те и другите параметри на тялото зависят от храненето, подхода към което се определя от правила  (съчетаемост, обем, състояние по време на приема на храна, приготовянето и т.н.) и нивата (всеядене, вегетарианство, веганство и тн).

Схематично това изглежда така:

Методът на школата за  цялостно развитие СВАРГА се състои в предлагане на пълен спектър от практики за проработка на всички аспекти на всяка стъпка на пътя за самоусъвършенстване. Това е цялостна система, която да използва всеки, независимо от началното ниво на подготовка.

По долу  е представена таблица с практиките на школата, в контекста на влиянието на всеки аспект. 

Независимо от вашия сегашен тип на хранене вие можете да се занимавате с всяка практика.

Но предупреждаваме, че системата Сварга 1, Сварга 2,  Кремен и частично Здравотел посредством въздействие на вътрешната среда на организма  и неговото възстановяване, а също за сметка и на енергийните практики, могат да доведат до естествено изменение на модела на хранене към суровоядство. 

https://svarga.online/main

👉 ЗАПИСВАНЕ

Само с предварително записване на лично съобщение Ник Сварга.

Цената е с 40 % по-ниска от обичайните ни ритрийти СВАРГА защото разполагаме с наша база и можем да я намалим! Обадете се за записване: 0888 79 75 41 

🙏❤️ УСПЕХИ В СЕБЕ СИ!