8 СТЪПКИ ДО ЦЕЛТА


В съвременния свят на информация е трудно човек да се ориентира какво да направи, за да се развива духовно. Практиката D i O S – СВАРГА дава яснота по въпроса в 8 прости стъпки, подобно на 8-морния път при йога. Но за разлика от йога, която е трудно приложима в съвременния свят, практиката D i O S – СВАРГА е адаптирана специално за него.

8 СТЪПКИ ДО ЦЕЛТА
От къде да започнем практиката?

1. Целта е да се повиши качеството на преживяването и да се достигне до естественото състояние на Живота - практика без практика -  НЕ практика, НЕ дияние -  живот тук и сега! 

2. Практиката не се практикува цял живот. Тя се практикува до достигане на целта. 

"Няма сила която да ви спре по пътя освен вие самите."
Дмитрий Лапшинов

8-МОРНИЯ ПЪТ НА ЙОГА

1. Яма – морални принципи – спазването им е следствие на правилното хранене и изчистването на тялото и ума, които са базата на СВАРГА.
2. Нияма – дисциплина – тя е следствие на Яма и баланса на полукълбата на мозъка, който се постига с практиката „Сензитивен тренинг” в СВАРГА.
3. Асана – телесна поза  - в D i O S – СВАРГА се практикуват златните асани на йога.
4. Пранаяма – контрол над дишането – практиката в СВАРГА „Лад живота” (СО2 завишаване) е в основата на пранаяма. Тя изчиства тялото отвътре.
5. Пратяхара – контрол над сетивата – е следствие на изчистването, баланса и зареждането с жизнена енергия. Тогава контролът е лесен.
6. Дхарана – концентрация – практиката „Концентрация спектре” в СВАРГА е подобна на „Тратака” (гледане на свещ) в йога но по-лесна и ефикасна, и е заимствана от Дзогчен.
7. Дхияна – медитация – в СВАРГА се изучава правилната медитация.
8. Самадхи – свръхсъзнание – то е следствие на предните 7 принципа на Йога.


8 СТЪПКИ ДО ЦЕЛТА

КАКВА Е ЦЕЛТА?

Осмисляне на Земния Живот, Просветление, Разширяване на Съзнанието. Духовна реализация, Нирвана, Капла Самадхи, Обединяване с Бог, Богоподобие на Човека, Светлинно тяло, Тотална Свобода, Тук и Сега! Когато двете цели се постигнат едновременно, се постига върховната цел на живота - цялостно развитие, сливане с Бог. 

ИМА 2 ЦЕЛИ

1. СЛИВАНЕ С БОГ
Излизане от матрицата и връщане в естествената ни природа на божествено съзнание - светлина и любов. Това е самадхи в йога – разпадане до пиксели навсякъде и във всички измерения.


2. ПО-КАЧЕСТВЕНА ИГРА В МАТРИЦАТА
Разширяване на съзнанието и осъзнаване на други реалности и измерения. Игра – забавления в творението


Когато двете цели се постигнат едновременно се постига върховната цел на Живота.

Защо е нужна практика? 

Целта на практиката е да изчисти физическото тяло от паразити, шлаки, токсини и спазми, а също така и фините тела на човека, мислите и всички видове усещания, да се върнат в естествената природа на ума - наблюдение без реакция, от което състояние е възможно всякакво ново творчество.

Колко вида практики има?

Има два вида. Едните, които можем да изучим и практикуваме сами, са хранене, дишане и сензитивен тренинг, а другите, които трябва да изучим с майстор, са енергийни и медитация.

Свободна практика
1. ПРАВИЛНО ХРАНЕНЕ
Научаваме се да се храним правилно. Усвояваме правилата на разделното и алкално хранене. Започваме преход от всеядене към веганство и суровоядство.

Свободна практика
2. ИЗЧИСТВАНЕ НА ТЯЛОТО
Изчистваме тялото от паразити с билки. Защото има и алкални паразити, които не умират от алкално хранене, високо СО2 или енергийна практика, понеже те самите са на високо енергийно (духовно) ниво и са свързани в своята си интернет мрежа. Те се убиват с антипаразитни билки и се изхвърлят от организма с много вода и раздвижване на лимфната система.

Свободна практика
3. 90-СЕТЕ ЖИЗНЕНО ВАЖНИ ЕЛЕМЕТА
Добавяме всички 90 вещества, нужни за здравето и дълголетието на организма, с биологично активни хранителни добавки. (Не химически, защото в тях молекулата не е цяла). Липсата на тези вещества е причина за стареенето, болестите и ранната смърт преди 140 години.

Свободна практика на първо ниво.
4. ПРАВИЛНО ДИШАНЕ
Вдигаме нивото на СО2 над 90 сек. Това дава минимум 6,5% СО2 в кръвта и изчиства от киселини паразити и спира делението на алкалните паразити. Това е основата на здравето, но не е достатъчно за пълно здраве. За пълно здраве е нужен комплексен подход и трябва да добавим практики като Туму и Дървото на живота.

Свободна практика на първо ниво.
5. БАЛАНС НА ПОЛУКАЛБАТА НА МОЗЪКА
Балансираме полукълбата на мозъка, което ще доведе до общо успокояване, баланс между чувства и мисли и намаляване на вътрешния диалог – влизане в зоната на покоя. Защото без покой никоя практика не е ефективна. Покоят е състояние, в което вътрешният диалог е намалял и ние можем да наблюдаваме диалога без да се прилепваме към мислите и чувствата си.

Свободна практика на първо ниво. След това изучава се с Майстор! 
6. ЗАРЕЖДАНЕ С ЖИЗНЕНА ЕНЕРГИЯ
Зареждаме с жизнена енергия с Ци Гун. Тези практики се изучават с майстор. От обема на енергията зависи нашето развитие и духовно ниво. Няма любов без енергия и няма енергия без любов. Процесът е взаимен и никоя от страните не е по-важна от другата. Това е цялостният подход.

Изучава се с Майстор! 
7. ИЗЧИСТВАНЕ НА УМА
Концентрация на вниманието в една точка като база на медитацията за пречистване на ума от вътрешния диалог. Следва съзерцание, а обединяването на двата процеса води до медитация.

Изучава се с Майстор! 
8. ПРАВИЛНА МЕДИТАЦИЯ
Медитацията е практика, която е целта на всяка духовна система, и само тя дава истински напредък в духа. Но тя е възможна само ако човекът има здрава основа в 7-те практики по-горе. Накратко:
1. Чисто тяло и ум
2. Високо ниво на СО2
3. Високо ниво на жизнена енергия