D i O S - БЕЗ ВРЕМЕ


Практика, за която не Ви е нужно да отделяте време от ежедневието си и която можете да практикувате, водейки своя обичаен начин на живот.

 i O S - БЕЗ ВРЕМЕ

Съвременният човек се оправдава, че не може да тренира, понеже няма време. Но той не знае, че трите най-важни практики за здраве и дълголетие не изискват допълнително време, а могат да се правят в ежедневието.

В същото време, с тези практики човек може да доживее до 92 години в пълно здраве. Дали ще се развива духовно, зависи от неговото решение. Но човекът ще има основата на духовното развитие, а именно здравето.

Основана причина за смъртността са сърдечно-съдовите заболявания. От тях умират 70% от хората на около 65- до 75-годишна възраст, като последните няколко години от живота им е истински ад. Такива хора умират в безсъзнание и заспиват след смъртта. Това спира духовното им развитие и обезсмисля целият им изминал живот. Няма никакво значение какво са постигнали приживе в света. То се изтрива от паметта им завинаги.

Никой няма да е изключение от тази масова съдба, ако не започне да поддържа кръвоносната си система в отлична форма. Това е възможно, когато СО2 в кръвта е над 6,5%, което означава, че трябва да може да задържате дъха си в продължение на 1 мин. след като сте издишали без усилие на волята.

ПРАКТИКУВАЙ D i O S - БЕЗ ВРЕМЕ